Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer

Deze rubriek beschrijft het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer dat wordt toegepast door Will-Pharma België, gelegen te Rue du Manil, 80
1301 Waver voor de verwerking van digitale gegevens met een persoonlijk karakter.

Vertrouwelijkheid van de informatie

Will-Pharma Belgïe verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter te respecteren van de persoonlijke gegevens die door de bezoekers van de website www.geneesmiddeltegenaambeien.be verschaft worden. Het doel van deze waarschuwing is om aan te geven welk soort gegevens verzameld kunnen worden tijdens het bezoeken van de website www.geneesmiddeltegenaambeien.be, evenals op welke manier deze later gebruikt zullen kunnen worden.

Verzamelen en gebruiken van uw gegevens

Om www.geneesmiddeltegenaambeien.be te bezoeken, bent u niet verplicht om inlichtingen te verschaffen die u identificeren (“persoonlijke gegevens”). Over het algemeen kunt u op www.geneesmiddeltegenaambeien.be navigeren zonder te moeten aangeven wie u bent of persoonlijke gegevens te moeten onthullen.

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens indien u ervoor kiest om gebruik te maken van of u in te schrijven voor specifieke gepersonaliseerde diensten die we op www.geneesmiddeltegenaambeien.be aanbieden. In dit geval zal er ook een gedetailleerde uitleg worden verschaft over het doel waarvoor de gegevens die op u betrekking hebben worden verzameld.

Informatie die automatisch wordt verzameld en opgeslagen

De website www.geneesmiddeltegenaambeien.be zal regelmatig worden bijgewerkt in het belang van de gebruikers. Tijdens het raadplegen van de website worden bepaalde gegevens van de gebruiker automatisch verzameld:

 • Het IP-adres van de gebruiker. Dit adres dient om toegang te krijgen tot het internet en wordt aan de computer van de gebruiker toegewezen door zijn internetprovider. Met deze informatie, die bij iedere sessie van de gebruiker verschillend is, kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd.
 • Het adres van de website van waar de gebruiker rechtstreeks naar de website geneesmiddeltegenaambeien.be wordt doorgestuurd.
 • De datum en het tijdstip van het bezoek van de gebruiker op de website geneesmiddeltegenaambeien.be, evenals de pagina’s die werden geraadpleegd.
 • Het besturingssysteem van de computer van de gebruiker, evenals de browser.
 • De website geneesmiddeltegenaambeien.be maakt gebruik van persistente “cookies” die op de harde schijf van de gebruiker blijven om de identificatiegegevens op te slaan indien het vakje “Sla mijn identificatiegevens op” is aangevinkt.
 • De website geneesmiddeltegenaambeien.be maakt eveneens gebruik van tijdelijke “cookies” om het navigeren eenvoudiger te maken. Deze cookies worden niet permanent op uw harde schijf opgeslagen en ze worden verwijderd zodra u de betreffende website verlaat.

De cookies slaan informatie op met betrekking tot uw raadpleging van onze website (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.), zonder dat we u daarmee kunnen identificeren.

U kunt de registratie van cookies blokkeren door uw browser op de volgende manier in te stellen:

Voor Microsoft Internet Explorer:

 1. Kies het menu “Extra” (of “Tools”), vervolgens “Internetopties” (of “Internet Options”).
 2. Klik op de tab “Privacy” (of “Confidentiality”)
 3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

Voor Mozilla firefox:

 1. Kies het menu “Extra” en vervolgens “Opties”
 2. Klik op het pictogram “privacy”
 3. Stel het menu voor de “cookies” in en selecteer de gewenste opties

Ontvangers van de verzamelde informatie

De informatie die via www.geneesmiddeltegenaambeien.be wordt verzameld, zal uitsluitend worden gebruikt door Will-Pharma en haar dienstverleners (die gebonden zijn door een geheimhoudingsovereenkomst) in de omstandigheden vastgelegd in dit handvest. Er zullen geen persoonlijke gegevens worden verkocht noch overgedragen aan derden.

Veiligheid van uw gegevens

Will-Pharma zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens in haar bezit te beschermen tegen verlies, misbruik en iedere ongeoorloofde raadpleging, bekendmaking, wijziging of verwijdering.

Koppelingen naar andere websites

Deze website bevat koppelingen naar andere websites van de openbare sector of van bedrijven. Will-Pharma kan niet waarborgen dat deze websites een beleid hanteren voor het respecteren van de privacy in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De bezoekers worden dus verzocht om zich hier zelf van te vergewissen, door op iedere website de clausules te raadplegen met betrekking tot de bescherming van de privacy.

Recht op toegang, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben

Indien u de persoonlijke gegevens die Will-Pharma via www.geneesmiddeltegenaambeien.be over u heeft verzameld wilt raadplegen of wilt wijzigen, of indien u zich wegens wettige redenen wilt verzetten tegen de verwerking of het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, dan kunt u ons contacteren op:

Will-Pharma België

Rue du Manil, 80
1301 Wavre